Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy

Bydgoszcz to stolica województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto zlokalizowane jest nad rzeką Brdą oraz Kanałem Bydgoskim. Jest to ósme miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców, które stanowi ważny ośrodek akademicki, medyczny, sportowy, wojskowy, kulturalny oraz gospodarczy. Choć miasto nie posiada żadnych spektakularnych zabytków, których znaczenie wykraczało by poza lokalną skalę, to jednak jest to miasto urocze, a nieliczne znajdujące się tu zabytki są zadbane i warte zobaczenia.

Najstarszym budynkiem w Bydgoszczy jest Katedra św. Marcina i św. Mikołaja. Jest to kościół katolicki, który powstał już w XV wieku, w charakterystycznym gotyckim stylu. Pierwsza świątynia w tym miejscu, stanęła w roku 1346 i była to budowla drewniana. Później jednak (jeszcze przed rokiem 1425) zastąpiła ją świątynia murowana. Świadczy o tym północna ściana nawy dzisiejszego kościoła, w której można się dopatrzeć śladów po oknach i portalu wcześniejszej budowli. We wspomnianym już roku 1425 kościół w znacznej mierze uległ zniszczeniu podczas pożaru. W tym samym roku przystąpiono do odbudowy kościoła, równocześnie zwiększając jego powierzchnie oraz dobudowując dwie boczne nawy. To właśnie wtedy postanowiono zachować północną ścianę poprzedniego kościoła. Decyzja ta skutkowała tym, że prezbiterium świątyni jest szersze od nawy głównej o około 2 metrów i dodatkowo jest ono przesunięte względem osi nawy. Ukończenie budowy świątyni było możliwe dzięki wsparciu finansowemu króla Kazimierza Jagiellończyka oraz innych możnych ówczesnej Polski. Prace zakończono w roku 1466. Kościół na przestrzeni wieków przechodził jeszcze kilka remontów i modernizacji, jednak mimo to udało się zachować jego gotycki charakter.

Obecnie najcenniejszym elementem kościoła jest gotycki obraz Matki Bożej Pięknej Miłości, znajdujący się w ołtarzu głównym. Obraz został namalowany w latach 1467-1475 przez nieznanego artystę i od wieków słynie cudami. Ponadto dzieło to jest uważane za najpiękniejszy wizerunek Matki Boskiej w Polsce.

Kościół mieści się przy ulicy Farnej 2 w rejonie Starego Rynku. Jest to miejsce najczęściej odwiedzane przez turystów, którzy decydują się na nocleg w Bydgoszczy (spis miejsc do spania www). Warto odkryć to miasto przyjeżdżając tu na nocleg choćby po drodze. Niedoceniony urok tego miejsca może zaskoczyć niejednego turystę.

Atrakcje Karwi – wysoczyzny morenowe

W pobliżu Karwi znajdziemy liczne atrakcje przyrodnicze – niezwykłe krajobrazy i pomniki natury, które są chronione przez władze kraju. W związku z tym, wyznaczono tu Nadmorski Park Krajobrazowy, warty odwiedzenia podczas wakacji nad morzem w Karwii (info turysty ->http://meteor-turystyka.pl/ – noclegi Karwia). Przyjrzyjmy się najciekawszym formacjom naturalnym, które występują na terenie rezerwatu.

Lodowiec przemieszczający się w okolicy pozostawił po sobie materiał skalny, zabrany wcześniej z podłoża oraz mijanych wzgórz. Dzięki temu na wybrzeżu ukształtował się charakterystyczny krajobraz morenowy, który można poznać po luzem leżących ogromnych głazach. W okolicy wysoczyzn morenowych obejrzeć można klify nadbrzeżne, na których świetnie widać zjawisko erozji, czyli uszkadzania formacji geologicznych przez abrazję morską, która z czasem skutkuje przesuwaniem się klifu i zabieraniem terenu przez Bałtyk.

Okolica morenowa stanowi szczególną atrakcję dla zwiedzających, z uwagi na przepiękne widoki na klify i dramatyczne ukształtowanie wybrzeża. Imponują też niezwykłe formacje roślinne, takie jak gęste zarośla z tarniny i głogu, niskie lasy porośnięte jarzębiną oraz rozległe wrzosowiska. Klify porośnięte są drobnymi roślinami zielnymi i krzewami, które pomagają w ich stabilizacji. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od zboczy, które mogą zarwać się i spowodować tragiczny wypadek z udziałem nieostrożnego wędrowca.

Pobliskie lasy zamieszkane są przez typową dla Polski zwierzynę, czyli dziki, sarny i zające, a w ścianach klifów gnieżdżą się jaskółki, ohary i zimorodki, które wychowują pisklęta w tunelach ziemnych. Warto wybrać się do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego z lornetką, aparatem fotograficznym i atlasem ptaków, aby zaobserwować unikalne gatunki zwierząt oraz podejrzeć ich niezwykłe zachowania godowe i łowieckie. Teleobiektyw wysokiej jakości pozwoli widzom uwiecznić ciekawe postacie zwierząt w naturalnym środowisku i sfotografować cenne rośliny na urwistych zboczach nadmorskich.