Aplikacje z rur HDPE

hydraulik
Korzystne właściwości rur i kanałów HDPE sprawiają, że nadają się one do wielu zastosowań. Niektóre z nich to:

ROLNICTWO I NAWADNIANIE

Nawadnianie powodziowe (rury ssawne i tłoczne w zestawach pompowych)
Nawadnianie tryskaczowe (uprawy, trawniki, pole golfowe, ogrody)
 awadnianie kroplowe (plantacje, sady, szkółki)

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Dopływ wody pitnej
Wodociąg
Dystrybucja
Rury serwisowe

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I PRZEMYSŁ

Krajowy system kanalizacyjny
System sanitarny
Przemysł petrochemiczny
Przemysł nawozowy

KANAŁY

Klimatyzacja i chłodnictwo
Ekstrakcja oparów
Telekomunikacja, jako kanały dla OFC

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kanały do kabli

RURY DRENAŻOWE

Woda powierzchniowa i deszczowa
Sieć wodociągowa
Wody podziemne

Efektywne wykorzystanie rur HDPE nie ogranicza się tylko do wyżej wymienionych zastosowań. Jego użyteczne aplikacje są różnorodne. Na przykład, kiedy pojawi się potrzeba przetransportowania wody przez rzekę, budowa mostu dla gazociągu powierzchniowego nie byłaby opłacalnym rozwiązaniem. Ponadto podwodny rurociąg innych konwencjonalnych materiałów byłby podatny na pękanie na falującym korycie rzeki i korozję spowodowaną zasoleniem. Rozwiązaniem są rury HDPE, elastyczne i chemicznie obojętne. Rurociąg może być zmontowany, spławiony na wodzie, wyrównany, a następnie zatopiony przez zwykłe napełnienie go wodą.

To wygoda w instalacji, której nie może zaoferować żadna inna rura. Te uniwersalne rury mogą być również stosowane w sieciach dystrybucji gazu do gotowania, transportu żrących chemikaliów, wody lodowej i sprężonego powietrza w zakładzie, transportu produktów takich jak mleko, przetwórstwo spożywcze, oleje jadalne itp.

Dodaj komentarz