NASA musiała odkryć na nowo koło dla łazika marsjańskiego?

Mars Rover to cud ludzkiej innowacji. Eksploracja kosmosu zawsze opierała się na najnowocześniejszych technologiach i unikalnych innowacjach, które pozwalają nam szybko myśleć i rozwiązywać problemy, których po prostu nie ma na Ziemi, gdzie żyjemy i kształtujemy nasze doświadczenia.